REZIDENCE POD VINICEMI

REZIDENCE POD VINICEMI

Architektonická studie – 2020

Architektura polyfunkčního objektu se snaží navenek otevřeně přiznat svoji funkci a přitom důsledně reprezentovat svým moderním výrazem investora, jehož přáním je postavit stavbu, která se bude svým pojetím vymykat současným standardům komerční výstavby. Jedná se nejen o projev zvolených materiálů, přiznaných na fasádě, ale i o celkové hmotové pojetí, doplněné kvalitním řešením parteru a urbanistickým detailem. Přestože výtvarné řešení stavby reaguje rozdílnými výrazovými prostředky na rozdílné funkce, integrované do stavby, hmota objektu působí kompaktně a tím se výrazově přizpůsobuje vnímání stavby jako celku.