A-Keramika

A – KERAMIKA

PLZEŇ

Studie – 1998

Projekt pro územní rozhodnutí – 1999

Projekt pro stavební povolení – 2000

Realizace stavby, autorský dozor – 2000 – 2001

Skladový a administrativní objekt s prodejními plochami v okrajové části Plzně, situovaný při významné a frekventované komunikaci první třídy. Pro návrh a následně pro projekt jsme byli nuceni využít konstrukci, původně určenou pro ocelovou halu. To do značné míry ovlivnilo dispoziční řešení, výtvarné pojetí i hmotové uspořádání celé stavby. V nedávné době změnil objekt majitele a ten v rámci nové identity pozměnil původní vzhled objektu.