Bytový dům – Zahradní ulice

Zahradní ulice

Architektonická studie bytového domu v Plzni.

Pětipodlažní objekt s parkovacími kapacitami v nárožní proluce kompaktní zástavby.

Studie – 2017