EPLcond

EPLCOND

Architektonická studie – 2015

DSP -2015

Realizace – 2017

Revitalizace stavby na stísněné, problematické parcele, sevřené mezi železničními tělesy v centru Plzně. Budova, původně určená k demolici, dnes plně slouží majiteli k administrativním účelům.