Autosalon TOYOTA – Bručná

TOYOTA BRUČNÁ

Toyota

Architektonická studie – 2003

Projekt pro územní rozhodnutí – 2003

Projekt pro stavební povolení – 2004

Realizace stavby , autorský dozor – 2004-2005

Jaguar a Land Rover

Architektonická studie – 2016

Projekt pro stavební povolení – 2017

Realizace stavby výrobního objektu a rodinného domu – 2017-2018

Novostavba areálu servisu a prodeje vozů Toyota v Plzni. Poměrně rozsáhlý areál se nachází v okrajové části města vklíněn do zástavby rodinných domů. Výzvou tak pro nás bylo navrhnout objekt, který by členěním svých hmot reagoval na měřítko okolních staveb a úpravou parteru docílit, aby co nejméně narušil charakter zástavby rodinných domů. Nezbytností přitom bylo akceptovat požadavky investora i korporátní identity značky Toyota. V současné době je přistavován autosalon pro značky Jaguar a Land Rover, který jsme rovněž navrhli a vyprojektovali.