LDN Drnovská Praha 6

LDN DRNOVSKÁ Praha 6

Architektonická studie – 2022

Autoři: Radek Lampa, Tomáš Kroužil, Aleš Kouřim, Libor Hrdoušek

Do tohoto projektu jsme byli přizváni jako partneři pražského ateliéru RA15. Tímto jim děkujeme za důvěru.

 

Léčebna na kraji města. V území na pomezí několika urbánních struktur, na rozhraní města a krajiny, v kontaktu s přírodou a s kvalitní dopravní dostupností. V místě, kde zástavba splývá s krajinou, koruny stromu začínají dominovat panoramatu. Návrh je členěn do několika fází: HMOTA, FUNKCE, PROVOZ, OÁZA, UDRŽITELNOST. Všechny tyto fáze jsou zásadní, v návrhu vyvážené, dořešené do detailu.