Městský úřad Třemošná a přilehlý parter

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ

Studie – 2015

DUR + DSP – 2016

Realizace – 2017

Přestavba bývalé prodejny potravin v přízemí budovy, postavené v sedmdesátých letech minulého století jako místní centrum občanské vybavenosti. V rámci stavebních úprav došlo k významné změně vzhledu budovy, která je nyní sídlem městského úřadu a stavebního úřadu.  V přízemí je navíc umístěna výstavní síň. V rámci proměny zastaralé budovy došlo také k úpravě přilehlého parteru. Rozbité asfaltové chodníky a špatně udržovatelné travnaté plochy s přestárlými jehličnany byly nahrazeny kultivovanou pěší zónou s kaskádovou vodotečí, lavičkami, moderním osvětlením a s nově vysazenými listnatými stromy.

Městský úřad Třemošná

PŮVODNÍ STAV