Oční klinika

Oční klinika

Architektonická studie – 2022

Studie rozšíření stávající oční kliniky, umístění nového výtahu a zastínění stávajících i nových okenních otvorů.

Kromě obálky budovy se řeší i prostor před nově navrženým vstupem a návrh mobiliáře.

Nově navržený interiér čekárny a recepce je vzdušný a na přání investora v pastelových barvách.