Plzeň hlavní nádraží

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Architektonická studie – 2017

Architektonická studie provozní budovy nového dopravního uzlu v centru Plzně. Tato studie byla zpracována pro Magistrát města Plzně jako podklad pro ověření kapacity části území, určené pro výstavbu nového autobusového terminálu. Zabývali jsme se nejen hmotovým a výtvarným ztvárněním budovy, ale také technickým, dispozičním a provozním řešením celé budovy.