Polyfunkční domy LIVINGSTONE

LIVINGSTONE

Architektonická studie – 2013

Projekt pro územní rozhodnutí – 2014

Projekt pro stavební povolení – 2014

Realizace stavby – výkon autorského dozoru a technického dozoru investora – 2014 -2016

Jedná se o dva polyfunkční domy v centrální části Plzně. Menší, pětipodlažní objekt je převážně bytový. Větší, desetipodlažní objekt obsahuje kromě bytů kanceláře, obchody a lékařské ordinace. Parkování je řešeno částečně v parkově upraveném vnitrobloku a částečně v nejnižších podlažích obou objektů.