RD Bolevec

RD Bolevec

Architektonický návrh – 2022

Návrh interiéru hlavní obytné místnosti navazuje na námi vypracovanou studii rodinného domu.

Vstupní a zároveň hlavní obytný prostor dominuje vzdušností přes dvě podlaží.  Velké prosklené plochy přinášejí neustálý kontakt se zahradou.

Do interiéru jsou zakomponována umělecká díla, která majitel již vlastní.

Tlumené barvy v interiéru jsou protikladem pracovního života investora. Mají navodit pocit klidu a pohody a ničím na sebe nepoutat pozornost.