RD Třemošná – Dům ve svahu

RD TŘEMOŠNÁ – DŮM VE SVAHU

Architektonická studie – 2022

Návrh rodinného domu na svažitém pozemku přímo vybízejícím ke hře s objemy a zasazením do terénu. Z dálky je viditelné pouze poslední podlaží vystupující plně nad terén. Dvě spodní podlaží jsou zapuštěna do terénu. Výrazné horizontální prvky podporují terasovitý vzhled domu.