RD – Trnová

RD Trnová

Komplexní přestavba venkovského rodinného domu v blízkosti Plzně, postaveného panelovou technologií s obytným podkrovím pod sedlovými střechami. V architektonické studii jsme vyhověli požadavkům investora a kapacity, vzhled i celou dispozici včetně většiny konstrukcí jsme zcela předělali.

Studie – 2017

Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení – 2017-2018