Riverside – Plzeň

RIVERSIDE PLZEŇ

Architektonická studie – 2017

DUR – 2019

Projekt Riverside navazuje na územní studii vypracovanou v roce 2017. Jedná se o etapizovanou výstavbu v areálu bývalé papírny v Plzni. Naše firma vyhrála vyzvanou soutěž, vypsanou soukromým investorem, na základě které jsme vypracovali dokumentaci pro územní rozhodnutí – architektonicko-stavební část.