Školský areál Chanos

ŠKOLSKÝ AREÁL CHANOS

TŘEMOŠNÁ

Architektonicko urbanistická studie – 2020

Tento elaborát prezentuje názor investora a architekta na využití území mezi školními budovami „Chanos“ a stávajícím sportovním areálem. Jedná se o lokalitu, zhruba definovanou ulicemi U Vodárny, Drážní, U Stadionu a prodloužením ulice Lidická. Na tomto území se v současné době nachází několik rodinných domů při ulici Drážní a U Vodárny a dále dvě budovy, které jsou využívány pro účely školního i mimoškolního vzdělávání dětí. Na ostatní ploše se v současnosti nachází borový háj. Cílem této studie je navrhnout etapovitou výstavbu školních pavilonů tak, aby v konečné fázi výstavby byly v tomto novém školském areálu umístěny třídy pro všechny ročníky základní školy s kapacitou cca 500 žáků. Studie počítá rovněž s výstavbou sportovní haly a s návrhem využití nezastavěných částí území pro sport a rekreaci. Dle platného územního plánu jde o součást lokality, která je vedena jako plocha občanského vybavení a výstavba navrhovaného areálu je v tomto území možná.