Urbanistická studie návsi v Třemošné

URBANISTICKÁ STUDIE NÁVSI V TŘEMOŠNÉ

Po zprovoznění silničního obchvatu města Třemošná se zklidnil  automobilový provoz v intravilánu města a změnil se tím i charakter některých komunikací.

Dříve rušná a zmatečná komunikace může nyní fungovat zcela odlišně, například ke konání trhů a relaxaci. Dopravní řešení se zklidní a dá přednost chodcům před automobilovou dopravou.

Na místě kde dnes stojí autobazar, navrhujeme park s fontánou, který je definován autobusovou točnou s novou autobusovou zastávkou. Území bude doplněno řadou parkovacích míst a výsadbou nových stromů.

Studie 2018