ZF Engineering – Plzeň

ZF ENGINEERING

PLZEŇ

Architektonická studie – 2018

Vypracování architektonické části investičního záměru. Návrh administrativní budovy, vnitřní dispozice a přilehlého parteru.

Na přání investora, Vám můžeme představit jen jednu vizualizaci.